Α/ΑΟργανισμόςΣύνδεσμος
1Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικήςhttps://www.ynanp.gr/el/
2Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδοςhttps://web.tee.gr/
3Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) https://www.elint.org.gr/
4Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)https://www.hcmr.gr/el/
5