Αίτηση  ΠΡΟΣ ΤΟ
  ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΠΩΜΑΤΟΥΧΩΝ
  ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  (Σ.Δ.Ν.Μ.Ε.)
  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

  Παρακαλώ να με γράψετε σαν μέλος
  στο Σ.Δ.Ν.Μ.Ε διαθέτοντας τα προσόντα
  και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται
  από το καταστατικό του, του οποίου
  έλαβα γνώση.

  Ο/Η Αιτών/ούσα