Έχεις απορίες, προτάσεις η οτιδήποτε άλλο ;

Πως εργαζόμαστε!

1

Ενεργοποίηση Μελών

Δημιουργούμε και διατήρούμε την επαφής μεταξύ των μελών και με τη συνεργασία του Συλλόγου με επιστημονικά, επαγγελματικά, επιχειρησιακά και φοιτητικά σωματεία, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις για την προώθηση κοινών στόχων.
2

Μελέτη και Έρευνα

Θεμάτων εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα του συνόλου των εργαζομένων και σε σχέση με το χώρο συνεργασίας τους, για κάθε ζήτημα που αφορά την επαγγελματική προαγωγή και εξέλιξη.
3

Διαλέξεις, Σεμινάρια

Συνέδρια, εκδόσεις δημοσιεύσεις κ.λ.π. που  αποβλέπουν στην εξύψωση  του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας καθώς και στην υπεύθυνη και συστηματική πληροφόρηση, για τα τεχνικοοικονομικά θέματα.
4

Συμμετοχή & Εκπροσώπηση

Στη διοίκηση φορέων, οργανισμών τη συγκρότηση επιτροπών, και ομάδων εργασίας για τη διερεύνηση, μελέτη, έρευνα και εισήγηση στα όργανα του Συλλόγου. Την ανάπτυξη και τήρηση της επαγγελματικής δεοντολογίας και επιστημονικής κοινωνικής συνείδησης των μελών του συλλόγου και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας